o společnosti

realizované projekty

kontakt

 
 

Společnost VART s.r.o. vznikla v roce 2003 transformací firmy Ing. Karel Nezval, která působí na trhu od roku 1997.

Společnost se orientuje především na zajištění komplexního servisu investorům - developerům při výstavbě bytových a občanských staveb. Servis zahrnuje veškeré odborné inženýrské činnosti a poradenství. Předmětem poskytovaných činností je zajištění kompletní projektové dokumentace ve všech projektových stupních, zajištění projednání jednotlivých stupňů projektu dle stavebního zákona (inženýring), organizace výběrového řízení s doporučením nejvýhodnější nabídky, zajištění veškerých smluvních dodavatelsko - odběratelských vztahů s dodavatelem, zajištění technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta v průběhu výstavby, zajištění kolaudačního řízení a předání dokončené stavby investorovi. Společnost zajišťuje výše uvedené činnosti též jednotlivě. Zajímavou službou, kterou společnost poskytuje, je kontrola projektové dokumentace před realizací stavby. Na přání Vám zajistíme kompletní služby, v případě zájmu i s výstavbou související právní, daňové a jiné poradenství prostřednictvím k tomu oprávněných osob.